در مورد متالوگرافی

دانلود پروژه در مورد متالوگرافی

فهرست مطالب

 

آماده سازی قطعه جهت متالوگرافی 1

شرح هر یک از مراحل آماده سازی قطعه 4

نمونه برداری 4

نمونه متالوگرافی 5

برش و مقطع زدن 5

برش مکانیکی 5

برش با قوس الکتریک 6

برش الکتروشیمیایی 6

سنباده زنی و پرداخت 7

سنباده زنی و پرداخت کاری مکانیکی 8

سنباده زنی و پرداخت کاری تر 8

حرکت نمونه بر روی سطح ساینده 9

نکاتی در زمینه سنباده زنی و پرداخت کاری 10

تمیز کردن نمونه 11

اچ کردن 11

انواع روشهای اچ کردن 12

اچ فیزیکی :(Physical Etching) 15

نگهداری نمونه 16

قابلیت تکرارپذیری در اچ کردن 17

  

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
منبع این نوشته : منبع
پرداخت ,نمونه ,کاری ,متالوگرافی ,5برش ,پرداخت کاری ,سازی قطعه