مجموعه آموزشی محیط زیست و دولت سبز

دانلود پروژه درمورد مجموعه آموزشی محیط زیست و دولت سبز

 

دستورالعمل ها و راهنمای اجرای نظام محیط زیست و مدیریت سبز برای مراکز بهداشتی و درمانی

 

فهرست مطالب

مقدمه3

پیشگفتار6

مستندات قانونی12

اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران12

متن بند پ تبصره 20 قانون بودجه سال 138212

تصویب نامه هیئت وزیران در مورد بند پ تبصره 20 قانون بودجه سال 1382 به شماره 2258/ت 28346 هم مورخ 23/1/8212

واژگان کلیدی دولت سبز14

چرا دولت سبز ؟15

توسعه پایدار و اجلاس ریو دو ژانیرو16

اصول کلی دستور کار 2117

نمونه اجرا شده دستور کار 2117

اجلاس ژوهانسبورگ18

تعهدات جهانیان18

سایر تعهدات جهانیان19

نتایج ملموس از همایش های جهانی20

دستورالعمل و راهنمای مدیریت سبز20

برای مراکز بهداشتی و درمانی20

دستورالعمل اجرائی پایه برای "مدیریت سبز"21

1. سفرهای کاری21

2. مواد زائد جامد25

الف: ایستگاه سبز26

ب: اطاق سبز27

ج: مرکز سبز27

3. مصرف انواع انرژی28

3-1- صرفه جوئی در مصرف انرژی الکتریکی29

3-2- صرفه جوئی در مصرف انرژی گرمایشی31

3-3- صرفه جوئی در مصرف انرژی سرمایشی33

3-4- صرفه جوئی در سایر مصارف انرژی36

3-5- صرفه جوئی در سایر هزینه ها36

4. صرفه جویی در مصرف آب37

5. مصرف بهینه کاغذ39

6. صرفه جوئی در هزینه های مخابراتی42

7. تغذیه در سازمان ها و پذیرائی ها44

8. تغییرات ضروری درساختمان با هدف صرفه جوئی45

نظام های مدیریت سبز46

نظام اطلاعاتی46

فرم شماره 146

مشخصات ساختمان های مراکز بهداشتی و درمانی46

فرم شماره 247

پرسشنامه شناسائی وضع موجود47

نظام مشارکت کارکنان48

الگوی پیشنهادی برای سیستم پیشنهادات کارکنان49

نظام اطلاع رسانی51

نظام آموزش52

نظام مشاوره52

نظام نظارت و ارزشیابی53

نظام اجرایی53

فصل اول – چشم انداز بهداشت محیط55

قسمت اول – تعریف سلامتی

قسمت دوم – بهداشت محیط

قسمت سوم – طبقه بندی مخاطرات محیطی

الف – عوامل عفونی

ب – محرکها

پ – عوامل فیبروتیک دستگاه تنفس

ت – خفه کننده ها

ث – آلرژن ها

ج – سموم متابولیک

چ – عوامل فیزیکی

ح – عوامل روانی

خ – موتاژن ها

د – تراتوژن ها

ذ – سرطانزاها

قسمت چهارم – واکنش میان میزبان و عامل

الف – متابولیسم

ب – دفع

پ – ذخیره سازی

ت – سینرژیسم و پیش برنده

قسمت پنجم – ورود آلوده کننده ها به محیط

الف – تماس مستقیم با منبع آلودگی

ب – دفع مستقیم مواد در آب یا هوا

پ – پر کردن نامناسب اراضی

1- سیلاب

2- نشت یا تراوش

3- ورود به زنجیر غذای

ت – تلنبار کرد

قسمت ششم – اپیدمیولژی محیطی

الف – میزانها

ب – منابع داده های ابتلاء به بیماری و مرگ و میر

پ – انواع بررسیهای اپیدمیولژی

1- اپیدمیولژی توصیفی

2- اپیدمیولژی تحلیلی

3- اپیدمیولژی تجربی

قسمت ششم – ملاحظات سیاسی و اجتماعی

 

قسمت اول – بیماریهای عفونی که از طریق آب منتقل می شوند

الف – بیماریهای باکتریایی

1- وبا

2- حصبه یا تیفوئید

3- پارا تیفوئید یا شبه حصبه

4- اسهال باسیلی یا دیسانتری باسیلی

 5- اسهال مسافرین

6- لپتوسپیروزیس

ب – بیماریهای پروتوزوئری

1- آمیبیاز یا اسهال آمیبی

2- ژیاردیازیس

3- بلانتیدیازیس

 پ – بیماریهای ویروسی

1- بیماریهای ناشی از ویروس های کوکساکی

2- بیماری های ناشی از اکوویروس ها

3- گاسترو آنتریت ویروسی

4- پولیومیلیت

5- هپاتیت

 ت – بیماریهای ناشی از کرمها

1 - شیستوزومیازیس یا بیلاریوزیس

2- درماتیت شیستوزومی یا بیماری خارش شناگران

3- آسکاریازیس

4- اکی نوکوکوس یا بیماری هیداتید

5- دراکونکولوس یا تب گینه

6- بیماریهای ناشی از کرم قلابدار

قسمت دوم – بیماریهای عفونی که از طریق مواد غذایی منتقل می شوند 

الف – باکتری ها

1- استافیلوکوک ها

2- کلستریدیوم بوتولینوم

3- سالمونلاهاا

4- باکتری های دیگر

ب – ویروس ها

پ- انگل ها

قسمت سوم – بیماریهای عفونی که به وسیله ناقلین انتقال می یابند

الف – حشرات

1- پشه ها

2- مگس ها

3- سایر حشرات ناقل

ب – جوندگان

1- طاعون

2- تیفوس موشی

3- ریکتزیای تاولی

4- لپتوسپیروزیس

5- سالمونلوزیس

6 – بیماری گزش موش

قسمت چهارم – بیماریهای انگلی که از خاک به انسان منتقل می شوند

الف – آسکاریس

ب – کرم قلابدار

پ – تریکوسفال یا کرم شلاقی

ت – استرونژیلوئیدها

ث – نماتودهای حیوانات

  

[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]
منبع این نوشته : منبع
بیماریهای ,صرفه ,مصرف ,جوئی ,بیماری ,دولت ,صرفه جوئی ,بیماریهای عفونی ,مراکز بهداشتی ,محیط زیست ,بیماریهای ناشی